Svetlost

Alfa-Plam poklanja!

U periodu od 01-30.09.2023. godine kompanija Alfa-Plam organizuje akciju u kojoj svaki učesnik dobija poklon.

Pravo učešća imaju svi punoljetni građani  Republike Crne Gore koji u navedenom periodu kupe proizvode kompanije  Alfa-Plam na koje se akcija odnosi. Akcija se odnosi na cjelokupni asortiman proizvoda na pelet.

Kupac stiče pravo učešća u akciji slanjem kopije fiskalnog računa sa ličnim podacima (ime i prezime, adresa stanovanja,  kontakt  telefon)  najkasnije do 10.10.2023. godine skenirano na e-mail: alfaplampoklanja@gmail.com ili slikano na Viber broj 068/153621 . Sve prijave koje ne sadrže potpune podatke kao i prijave koje stignu nakon 10.10.2023. godine neće biti uzete u razmatranje.

NAPOMENA: Na fiskalnom računu mora biti jasno naveden model proizvoda za koji je račun izdat, broj fiskalnog računa, datum izdavanja i podaci maloprodaje koja je izdala račun, kako bi kupac ostvario pravo na poklon. Jedan fiskalni račun se može poslati samo jednom. U slučaju višestrukog ponavljanja istog  fiskalnog računa (praćenje na osnovu broja fiskalnog isječka) poklon dobija učesnik koji je prvi poslao navedeni račun. Fiskalni računi koji ne sadrže potrebne podatke kao i oni koji nijesu izdati u periodu trajanja akcije neće biti uzeti u razmatranje.

Distribucija poklona biće izvršena  u periodu  od 05.09. do 30.10.2023. godine.

Pokloni:

  1. Za kupovinu svih proizvoda na pelet iz asortimana kompanije Alfa plam  kupac stiče pravo na poklon – usisivač za pepeo
  2. Proizvodi na pelet koji su obuhvaćeni akcijom su: Luca, Luca R, Luca S8, Luca 12, Aurora, Alfa 90 Pelet, Commo, Commo 12, Commo 15, Dino 17, Dino 24, Dino 27, Commo Compact 15, Commo Compact, Commo Compact 23 Plus,  Commo Compact 32, Commo Compact37, Grande, Grande 37, Grande 37 Lux, Alfa Term 20 Pelet kao i cjelokupni program peći na pelet premium brenda Calux

     

  1. Učešćem u akciji učesnik daje saglasnost organizatoru da prikuplja i obrađuje njegove lične podatke (ime, prezime, adresu  i telefon). Ovako prikupljeni podaci biće korišćeni u svemu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, isključivo u svrhu sprovođenja akcije i za vrijeme koje je potrebno za potpuno sprovođenje. Učesnik akcije može u svakom trenutku tražiti pristup svojim podacima, njihovu izmenu i dopunu ili brisanje odnosno opoziv saglasnosti za njihovu obradu. U slučaju opoziva saglasnosti za obradu, učesnik gubi pravo na učešće u akciji.

    Za više informacija: www.alfaplam.rs 

Korpa
Scroll to Top